In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jak odzyskać pieniądze z Get Back? | Czy decyzja Prezesa UOKIK będzie pomocna?
2020-04-27

Jak odzyskać pieniądze z obligacji Getback? Dzisiejsza decyzja Prezesa UOKIK może okazać się wsparciem w dochodzeniu roszczeń konsumentów. Prezes UOKIK 'uznał, że spółka dopuszczała się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych (..)Przedstawiciele spółki sugerowali konsumentom, że inwestycje w obligacje GetBack są bezpieczne, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna (…) Podczas oferowania obligacji konsumenci byli zapewniani, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna.(…)Oferta jest skierowana tylko do wybranych i ograniczona w czasie.” Radca prawny Agnieszka Mitręga w Biznes24 omówiła co to oznacza. 'Oznacza to, że nasi klienci będą mieli podstawę faktyczną do skonstruowania swoich roszczeń', w indywidualnych sprawach Sąd będzie musiał oprzeć się o decyzję UOKIK, ponieważ decyzja jest wiążąca dla Sądów. Klient nie będzie musiał przedstawiać tych ustaleń, ale wystarczy, że powoła się na decyzję UOKIK.