In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Okiem praktyka - fundacja rodzinna prywatna | Piotr Grabowski | Kongres Firm Rodzinnych Forbes | 9 grudnia 2019 r.
2020-04-30

'Okiem praktyka - fundacja rodzinna prywatna' - artykuł Piotra Grabowskiego opublikowany w raporcie Kongresu Firm Rodzinnych podkreśla kwestie, nad którymi toczą się dyskusje w ramach działań ustanawiania instytucji fundacji rodzinnej w Polsce.

'Dużym wyzwaniem pozostaje również rozwiązanie kwestii opodatkowania fundacji prywatnej,  tak by jej utworzenie w Polsce było ekonomicznie uzasadnione, a już samo wniesienie majątku do fundacji nie wiązało się z obowiązkiem odprowadzenia wysokiej daniny publicznej. Drugim kontrowersyjnym elementem towarzyszącym projektowaniu zapisów o fundacji prywatnej jest kwestia zachowku, który o ile pozostanie (jako podstawowa instytucja kodeksu cywilnego) to w ramach regulacji samej fundacji prywatnej, jak i jej statutu, powinien być dookreślony sposób jego zaspokojenia, włączając w to ewentualną rozłożoną w czasie jego spłatę, jak i metodologię wyceny majątku stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości zachowku. Istotna pozostaje również kwestia uregulowania solidarnej odpowiedzialności fundatora i samej fundacji rodzinnej za zobowiązania – tak, aby fundacja nie stała się mechanizmem uniemożliwiającym wierzycielom zaspokojenie w ramach egzekucji.'

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, w którym znalazło się też podsumowanie debaty dyskusyjnej, poprowadzonej w trakcie Kongresu Firm Rodzinnych nt. Fuzji i przejęć jako narzędzia ekspansji.


PLIKI DO POBRANIA