In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Radca prawny Agnieszka Mitręga dołączyła do zespołu kancelarii
2020-04-01

Z przyjemnością informujemy, że do zespołu kancelarii dołączyła Agnieszka Mitręga - radca prawny z 14-to letnim doświadczeniem, specjalizująca się w doradztwie na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. W swojej pracy zawodowej zajmowała się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Specjalizuje się również w sprawach korporacyjnych: bieżąca obsługa spółek, reorganizacje (podziały, połączenia, przekształcenia). Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcji nabywania portfeli wierzytelności. Doradzała także w zakresie zawierania umów serwisowych oraz o zarządzanie portfelami wierzytelności. Zajmowała się również zagadnieniami związanymi z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.

Radca Prawny Agnieszka Mitręga odpowiada oddział kancelrii w Gdyni

TRITUM Business Park | Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, Nowe Orłowo