In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter GWLAW | kwiecień 2020 | wydanie specjalne
2020-04-16

Zachęcamy do zapoznania się z treścia newslettera kancelarii. W numerze specjalnym:

  • ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW oraz WALNE ZGROMADZENIA – mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nawet jeśli dotychczasowa treść umowy/statutu spółki nie przewiduje takiej możliwości. (e-zgromadzenia)
  • Posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  • Epidemia koronawirusa a zobowiązania kontraktowe i bieg przedawnienia.
  • Zawieszenie działalności gospodarczej i restrukturyzacja w dobie epidemii koronawirusa.

 


PLIKI DO POBRANIA