In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jak pracuje zespół GWLAW? | informacja w zw. z epidemią koronawirusa
2020-03-19

Jesteśmy dla Państwa w zmieniających się okolicznościach i trudnym dla wszystkich przedsiębiorców czasie.
Tryb naszej pracy się nie zmienił, zachowujemy jednak względy wysokiego bezpieczeństwa i wprowadziliśmy zalecane procedury do funkcjonowania naszego zespołu.
Wszyscy członkowie zespołu pracują, przygotowujemy się jednak do dostosowania zespołu do Państwa potrzeb lub zmian w przypadku takiej potrzeby.

Bądźmy spokojni. Informujemy, że:

 • pracujemy w dotychczasowych godzinach pracy kancelarii w formule pracy zdalnej
 • w przypadku potrzeby pilnego spotkania bezpośredniego w siedzibie kancelarii, zainicjujemy takie spotkanie z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • jesteśmy dostępni online i pod numerami telefonów komórkowych, jak również pod numerem stacjonarnym biura w Warszawie: +48 22 416 05 56 oraz sekretariat@gwlaw.pl
 • nie przerywamy prac zainicjowanych i jesteśmy gotowi realizować kolejne prace
 • monitorujemy prace i dostępność sądów, organów nadzoru oraz urzędów, poczty i firm kurierskich, z którymi współpracujemy
 • monitorujemy i informujemy o zmieniających się terminach rozpraw lub odwołanych rozprawach czuwamy nad korespondencją oraz pracą poczty,
 • komunikacja przebiega bez przerwania ciągu
 • w przypadku zmian, będziemy wprowadzać procedury awaryjne oraz informować o nich Państwa

Zespół prawników i Państwa opiekunów jest w zaistniałych okolicznościach przede wszystkim po to, by wspierać. Doradzamy:

 • w zakresie skorzystania z ułatwień oferowanych przez rząd
 • w prawnych aspektach skutków ograniczenia lub zawieszenia prowadzonej działalności tak, aby szybko i skutecznie móc wznowić działalność Państwa firmy po trudnym czasie epidemii
 • w zakresie konsekwencji prawnych, karnych oraz urzędowych w przypadku braku możliwości realizowania zamówień, opóźnień w płatnościach, zobowiązaniach ZUS i innych
 • w zakresie renegocjacji i negocjacji podpisanych umów
 • w zakresie prawa pracy i obowiązków pracodawcy względem pracownika (praca zdalna, zasiłki, bezpieczeństwo)

Jesteśmy Państwa opiekunem, możecie na nas polegać!
W przypadku zmian, zaostrzenia sytuacji lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na Państwa sprawy, będziemy informować na bieżąco.