In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter GWLAW | marzec 2020 | zmiany KSH, sukcesja, dematerializacja akcji
2020-03-18

Zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem zespołu kancelarii - numer marzec 2020

W newsletterze:

  • SUKCESJA - Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej – zmiana Kodeksu cywilnego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 roku.
  • OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI – od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje w formie dokumentowej utracą ważność. Wybrane obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w związku z obowiązkową dematerializacją wszystkich akcji ww spółek.
  • Zmiany w przekształceniach spółek obowiązujące od dnia 1 marca 2020 roku.

Zapraszamy do pobrania i czytania, również poprzendich numerów na stronie Newsletter GWLAW