In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Newsletter | GWLAW | luty 2020 | nowe przepisy, projekty ustaw i trwające prace
2020-02-17

W najnowszym numerze Newslettera - luty 2020 zawarliśmy informacje na temat:

* trwających pracach nad nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia opodatkowania tym podatkiem nabycia przez osoby przebywające lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

* nowych przepisach o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

* projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zachęcamy do czytania.