In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Przedsiębiorca w sądzie, czyli nowe instytucje procedury cywilnej | adwokat Katarzyna Ulma- Raszkowska |
2020-02-07

W dniu 07 lutego 2020 r. upłyną trzy miesiące od dnia wejścia w życie zdecydowanej większości przepisów obszernej nowelizacji procedury cywilnej wprowadzonej ustawą z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469). Celem nowelizacji było przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych. Jeszcze jest za wcześnie by oceniać, czy cel ten został osiągnięty, gdyż dopiero czas i praktyka sądów pokaże czy znowelizowane przepisy przyczynią się do ograniczenia przewlekłości postępowań sądowych.

Omawiana nowelizacja wprowadziła szereg zmian i nowych instytucji, dlatego tak istotna jest znajomość nowych przepisów. Nieznajomość ta może bowiem skutkować przegraniem sporu z przyczyn formalnych, mimo iż roszczenie może być w pełni zasadne. Aby tego uniknąć i poznać szczegóły nowelizacji, jak również stosowanie nowych przepisów w praktyce, zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. w Warszawie, a poprowadzi je adwokat Katarzyna Ulma-Raszkowska.

 

Zapraszamy do przeczytania całego atrykułu na stronach infor.pl