In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zatory płatnicze - nowe rozwiązania od 1 stycznia 2020 r. | dr Rafał Trzeciakowski | Rzeczpospolita
2020-02-03

Na stronie internetowej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł nt. zatorów płatniczych autorstawa dr Rafała Trzeciakowskiego. Autor przybiliża zakres zmian, jakie obowiazują od początku 2020 roku.

Wśród nich m.in. :

* 60 dni na zapłatę w relacjach większych przedsiębiorstw z mniejszymi

* 30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych

* Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych

* Obowiązek raportowania praktyk płatniczych

* Do czego uprawniony jest Prezes UOKiK?

* Prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT

Całość artykułu można przeczytać na stronie internetowej Rzeczpospolita