In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zatory płatnicze - nowe rozwiązania od 1 stycznia 2020 r. | Rafał Trzeciakowski | Rzeczpospolita
2020-02-03
Nowelizacja wynikająca z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która z drobnymi wyjątkami weszła w życie 1 stycznia 2020 r., formułuje szereg nowych rozwiązań, które mają służyć walce z nieterminową płatnością należności w transakcjach handlowych.

Ustawa wprowadza zmiany w szeregu aktów prawnych odnoszących się do transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, np. kodeksie cywilnym, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych oraz ordynacji podatkowej. Najistotniejsze zmiany dotyczą jednak ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Artykuł dr Rafała Trzeciakowskiego ukazał się w Rzeczpospolitej z dn. 31 stycznia br.

Całość artykułu do przeczytania na stronach - rp.pl