In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Wykorzystanie fundacji w procesie sukcesji | Adw. Daria Leszczyk | Rynek Zabawek | październik 2019
2019-10-31

'Coraz większa świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie wyzwań i możliwości zwiazanych z procesem sukcesji sprawia, że tradycyjna zmiana pokoleniowa przestała być jedynym celem podejmowanym przez nich działań. Firmy rodzinne zaczynają dostrzegać potencjał, jaki oferują fundacje - zarówno te prywatne, których podstawowym celem jest ochrona majątku, jak i charytatywne, pozwalające realizować społeczną misję rodziny.'

Adw. Daria Leszczyk przybliża informacje na temat fundacji rodzinnej, zasady jej funkcjonowania oraz jej ustotę w procesie sukcesji, podkreśla również, że firmy rodzinne spełniając misję społecznie odpowiedzialnego biznesu mogą i coraz częściej zakładają fundacje charytatywne, które mają wesprzeć np.lokalną społeczność.


PLIKI DO POBRANIA