In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | Luiza Kwaśnicka | Gazeta BCC | czerwiec 2019
2019-06-13

Na łamach strony internetowej BCC został opublikowany artykuł dotyczący ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa r.pr. Luizy Kwaśnickiej. 

'Pozytywne zmiany? – praktyka pokaże
Nowelizacja ustawy niesie ze sobą wiele pozytywnych zmian dla obrotu nieruchomościami rolnymi. Nie mniej jednak nie uwzględnia szeregu innych zgłoszonych propozycji, jak chociażby całkowitego wyłączenia stosowania ukur do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, rozszerzenia kręgu osób bliskich o synową, zięcia, osoby pozostające ze sobą w faktycznym pożyciu, zwiększenia powierzchni nieruchomości rolnej, którą może nabyć osoba nie będąca rolnikiem indywidulanym do 3ha. Czas i praktyka obrotu nieruchomościami pokażą czy uchwalone zmiany spełniają oczekiwania uczestników obrotu gospodarczego, wpływają na rozwój gospodarki kraju, przy jednoczesnym zachowaniu zasad i wartości konstytucyjnych.'

Całość tekstu można przeczytać tutaj