In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jak skutecznie i efektywnie przekazać udziały lub akcje |Adwokat Daria Leszczyk | Rzeczpospolita | 17 maja 2019
2019-05-17

'Założyciele firm rodzinnych coraz częściej zadają sobie pytanie jak przekazać udziały lub akcje kolejnemu pokoleniu, aby nie zachwiało to działalności operacyjnej spółki oraz nie stało się przedmiotem późniejszych sporów w gronie uczestników sukcesji. Czy istnieje przepis na udaną sukcesję?

Z całą pewnością nie ma rozwiązań uniwersalnych i każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej wnikliwej analizy, jednakże możliwe wydaje się wskazanie kilku kroków, których podjęcie powinno być kluczowe z perspektywy planowania sukcesji w swojej firmie.'

Adwokat Daria Leszczyk w dzisiejszej Rzeczpospolitej opisuje pięć kroków do udanej sukcesji. Analiza biznesu, ustalenie czy udziały wchodzą w skład majątku osobistego wspólnika, świadomy wybór sukcesora, sporzadzenie testamentu wraz z zapisem windykacyjnym, wprowadzenie zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym oraz sporządzenie innych dokumentów towarzyszących sukcesji.

 

 


PLIKI DO POBRANIA