In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dyscyplina finansów publicznych | VI Ogólnopolska konferencja |Wrocław, 4-5 kwietnia 2019 r.
2019-04-04

Podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych współpracownik kancelarii dr Rafał Trzeciakowski wystąpił w pierwszej sesji mówiąc o problemach sportu w kontekście prawnych aspektów finansowania sportu przez JST na tle regulacji ustawy o sporcie.

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie