In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Sygnaliści

Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów

Polski prawodawca ma obowiązek uzupełnienia systemu prawa wewnętrznego,  który wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa „zadziała” w polskim porządku prawnym poprzez ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zwaną ustawą o „sygnalistach”.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie rozwiązań zapewniających gromadzenie i weryfikację zgłoszeń o naruszeniach prawa, podejmowanie działań naprawczych oraz objęcie ochroną osób dokonujących zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa (tzw. sygnalistów).

 Wejście w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nałoży obowiązki na pracodawców, należących do kręgu jej „adresatów”. i jak wypełnili swoje ustawowe obowiązki.

Już teraz warto więc te obowiązki zidentyfikować i podjąć prace nad ich realizacją.

Kancelaria doradza w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów oraz obsługi zgłoszeń. Prowadzimy również szkolenia z zakresu obowiązków wynikających z projektowanej ustawy.

Nasi partnerzy dostarczają narzędzie zapewniające poufność przepływu zgłoszeń i ich obsługi, realizujące wymogi projektowanej ustawy.

Prowadziliśmy webinarium podczas, którego nasz ekspert adwokat dr hab. Magdalena Błaszczyk przybliżyła najważniejsze i istotne obszary nowego obowiązku. Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

PUBLIKACJE:

Czy w Polsce uda się wprowadzić instytucję sygnalisty w taki sposób, by ustanowione prawo nie było „martwe”?

 

Zapraszamy również do zapoznania się z narzędziem naszego partnera - Invest IT Sp. z o.o., który dostarcza narzędzie:

NAGRANIE Z WEBINARIUM O SYGNALISTACH


PLIKI DO POBRANIA

Kto to jest sygnalista? Jak wypełnić obowiązki wynikające z projektowanej ustawy? Czy musisz mieć narzędzie do obsługi zgłoszeń?