In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Czego potrzebują firmy rodzinne? W dzisiejszym Parkiecie rzeczowy tekst Agnieszki Krysik o firmach rodzinnych i ich wyzwaniach
2019-03-01

'Firmy rodzinne budowane są z zachowaniem wielu wartości i cech, odróżniających je od innych prywatnych firm czy korporacji. Tworzą kręgosłup rodzinnego przedsięwzięcia. Jakie to wartości? Zaufanie, lojalność (kontrahentów jak i pracowników), wiarygodność (wiele firm rodzinnych działa pod własnym nazwiskiem), finansowanie działalności ze środków własnych (stosunkowo mniejsze korzystanie z dźwigni finansowej).'

'W obecnym otoczeniu prawnopodatkowym istnieją możliwe instrumenty prawne służące rozwojowi oraz zmianie pokoleniowej. Nie ma ich w pełnej skali, tak jak w zagranicznych gospodarkach, w których procesy zmiany pokoleniowej dokonały się kilkakrotnie. Niemniej jednak środowisko skupiające przedsiębiorczość rodzinną podejmuje działania, aby w polskiej rzeczywistości prawnej przedsiębiorcy mogli korzystać z pełnej gamy umożliwiającej budowanie wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Inicjatywą tą jest skutecznie wprowadzona ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Kolejnym wyzwaniem jest przeprowadzenie przez proces legislacyjny ustawy o fundacjach prywatnych.'


Całość tekstu tutaj