In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r.
2019-02-25

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami, które wejdą w życie 1 marca.

Artykuł autorstwa Patrycji Dados w Rzeczpopolitej. 

'Większość przedstawionych obok zmian oceniam pozytywnie. Nie są to zmiany rewolucyjne i w dalszym ciągu nie dotykają jeszcze wielu ważnych kwestii w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, jednak w znacznej mierze potwierdzają to, co było w praktyce stosowane już od dawna lub regulują te kwestie, które były do tej pory szeroko dyskutowane w doktrynie. Wydaje się, że wprowadzone zmiany ułatwią interpretację przepisów, a co za tym idzie mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działania spółek kapitałowych.''