In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dofinansowanie z UE

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł Projektu: 'Platforma współpracy i komunikacji automatyzująca działanie kancelarii i Partnerów  wraz z zarządzaniem realizacją kontraktu'


Celem realizacji projektu, jest powstanie systemu B2B, umożliwiającego nam stworzenie pomiędzy nami a naszymi partnerami: dostawcami usług i ekspertami oraz klientami, dla których lub z którymi realizujemy projekty/umowy relacji biznesowej umożliwiającej w procesach biznesowych: Zarządzanie realizacją i obsługą kontaktów oraz umów, Zarządzania realizacją projektów/umów, Zarządzanie rozliczeniami B2B oraz Koordynacji działań partnerskich B2B, osiągnięcie: 

  • W zakresie automatyzacji komunikacji oraz centralizacji: przetwarzania, przechowywania, udostępniania i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa - w tym automatycznej wymiany informacji oraz danych w zakresie prowadzonej współpracy - zarówno w ramach systemów biznesowych jak i procesów biznesowych.
  • Pełnej koordynacji działań pomiędzy kancelarią a Partnerami, w zakresie niezbędnym do zautomatyzowania współpracy oraz dostarczania informacji wykorzystywanych w realizacji poszczególnych aktywności w procesach biznesowych.
  • Umożliwienie zautomatyzowania realizacji procesów biznesowych w naszej kancelarii oraz przedsiębiorstwach naszych u Partnerów w zakresie, który będzie stanowił niezbędne ogniwo wspólnych procesów biznesowych.
  • Redukcji w wykorzystaniu tradycyjnych mediów (poczta, kurier) i nośników danych (papier) w wymianie informacji, w tym również stworzenie oraz dostarczenie w postaci elektronicznej wszelkich informacji niezbędnych do współpracy z naszymi parterami biznesowymi.


Projekt zlokalizowany  w siedzibie firmy - ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa.

Pytania dotyczące realizowanego Projektu prosimy kierować na adres: piotr.grabowski@gwlaw.pl

Przydatne linki:

www.poig.gov.pl      www.mrr.gov.pl       www.mac.gov.pl      www.parp.gov.pl