In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Kiedy klub sportowy musi działać jak spółka? dr r.pr. Rafał Trzeciakowski w tekście do prawo.pl
2019-01-30

dr r.pr. Rafał Trzeciakowski w tekście dotyczącym formy prawnej klubów sportowych zaznacza, że potrzeba jest zmiana przepisów. 


'Aby klub sportowy mógł brać udział w rozgrywkach ligi zawodowej musi mieć formę spółki. Przepisy jednak nie ułatwiają przekształcenia klubom prowadzącym działalność w formie stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni. Objęcie go zasadą sukcesji generalnej znacznie uprościłoby ten proces...

Rosnąca popularność i postępująca profesjonalizacja rozgrywek sportowych w Polsce niesie za sobą szereg wyzwań prawnych dla uczestników współzawodnictwa sportowego – klubów sportowych. Rozgrywki o tytuł mistrza polski organizowane są w coraz większej liczbie dyscyplin sportowych, kilka lat temu zupełnie nieznanych lub skrajnie niepopularnych – uprawianych wyłącznie przez amatorów danego sportu. Powyższe niesie za sobą konieczność organizacji rozgrywek o tytuł mistrza kraju przez polski związek sportowy działający w danym sporcie. W konsekwencji utworzenia ligi zawodowej lub przystąpienia do niej w drodze awansu sportowego, przed klubami sportowymi stawiany jest szereg wyzwań natury organizacyjnej i prawnej, w ramach których kluby zobowiązane są dostosować strukturę organizacyjną do wymogów określonych przepisami prawa.  Aby klub sportowy mógł brać udział we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski, w którym polski związek sportowy utworzył ligę zawodową, musi działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne. Przepisy jednak nie ułatwiają klubom prowadzącym działalność w formie stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni przekształcenia w spółkę. Objęcie takiego przekształcenia zasadą sukcesji generalnej znacznie uprościłoby ten proces.

Czytaj dalej na stronach prawo.pl