In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Przedsiębiorczość rodzinna i sukcesja w biznesie

Niemal każdy biznes rodzinny staje w pewnym momencie przed wyzwaniem jakim jest zmiana pokoleniowa. Na przestrzeni ostatnich lat zmienia się jednak świadomość właścicieli firm rodzinnych, którzy zaczynają dostrzegać, że aby sukcesja nie naraziła ich firmy na ryzyko paraliżu decyzyjnego lub sporów wewnętrznych, musi być nie tylko dobrze zaplanowana, ale także wdrożona w odpowiednim czasie.

Podstawowym celem sukcesji jest zapewnienie trwałości biznesu wypracowanego przez właścicieli firm rodzinnych na przestrzeni lat, harmonijnego i efektywnego jego funkcjonowania i rozwoju, pomimo zmian pokoleniowych w strukturze właścicielskiej i zarządczej.

Opracowanie schematu zmiany pokoleniowej w biznesie rodzinnym

Sukcesja, w szerokiej perspektywie, powinna bowiem definiować wartości rodziny, jej przekonania, cele, a także zasady działania w biznesie, jak również zasady udziału członków rodziny oraz pozostałych uczestników sukcesji w firmie rodzinnej.

Proces sukcesji w firmie rodzinnej z jednej strony ma na celu wyłonienie sukcesora, z drugiej jednak strony pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie o charakter i przyszłość firmy. Czy pozostanie firmą rodzinną? Czy dojdzie do jej sprzedaży? Czy też konieczne okaże się wprowadzenie do firmy inwestora zewnętrznego lub wejście spółki rodzinnej na giełdę? Sukcesja, w zależności od charakteru danej firmy oraz uwarunkowań rodzinnych, może przybrać jeden z wielu modeli.

Naszym klientom doradzamy w zakresie strukturyzacji majątku, relacjach korporacyjnych i aspektach prawnych środowiska biznesowo - rodzinnego. Wspieramy w przygotowaniu i wdrożeniu scenariusza zmiany pokoleniowej, w obszarze związanym ze spadkobraniem,  strukturyzacji składników majątkowych uwzględniając wolę spadkodawcy oraz możliwości i predyspozycje sukcesora.

Kiedy zdecydować o wdrożeniu procesu sukcesji?

Im wcześniej w firmie zacznie się myślenie o zmianie pokoleniowej, tym większa jest gwarancja sukcesu całego procesu. Tylko przemyślana, dobrze zaplanowana i dobrze zakomunikowana sukcesja zabezpieczy firmę przed niekontrolowaną sukcesją spowodowaną zdarzeniami losowymi oraz zapewni niezachwiane kontynuowanie rodzinnego biznesu, natomiast sukcesorom pozwoli na bezkonfliktowe korzystanie z otrzymanych aktywów oraz uprawnień zarządczych.

Co zrobić, gdy nie ma sukcesora?

Posiadając bogate doświadczenie reorganizacyjne i korporacyjne, wspieramy sukcesorów w podejmowaniu własnych inicjatyw biznesowych, jak również w procesach przejęcia biznesu rodzinnego i jego kontynuacji.


Szczególne kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie łączymy w szeroką gamę usług, które możemy zaoferować firmom rodzinnym. Klienta prowadzimy przez proces sukcesji, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania zarówno dla założyciela jak i sukcesora, również gdy najlepszą drogą dla firmy okazuje się rynek giełdowy, inwestor, a także rozwiązania zagraniczne: trust czy fundacja zagraniczna.

Więcej na temat sukcesji w biznesie rodzinnym znajdziecie Państwo na blogu zespołu prawników kancelarii GWLAW -

www.rodzinywbiznesie.pl

 ___________________________________________________________________________________________________________

Zapoznaj się z sylwetką prawnika

r.pr. Piotr Grabowski - wspólnik zarządzajacy, prowadzący praktykę Private Clients w GWLAW

____________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami edukacyjnymi poświęconymi Firmom Rodzinnym. Biznes rodzinny to pojęcie coraz częściej goszczące w naszej świadomości, zaś Firmy Rodzinne to trzon naszej gospodarki. Dzielimy się z Państwem naszym eksperckim doświadczeniem.

Beata Krzyżagórska, Robert Mikulski oraz Piotr Grabowski jako jedni z nielicznych na rynku usług prawnych posiadają kompetencje w obszarze doradztwa dla Firm Rodzinnych zaś wartość projektów sukcesyjnych wspólnie prowadzonych przekracza kilka miliardów złotych.


PLIKI DO POBRANIA

Fundacja prywatna rodzinna to jedno z najbardziej pożądanych rozwiązań w polskim prawie dedykowane polskim firmom rodzinnym, dające im możliwość bycia ponadczasowymi