In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Prawo bankowe i finansowe

Doradzamy w zakresie zagadnień regulacyjnych, w transakcjach sekurytyzacyjnych i sprzedaży pakietów wierzytelności, a także przy zakładaniu oddziałów instytucji finansowych.

Prawnicy posiadają doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych prawa bankowego, wynikające z doradztwa prawnego w złożonych kwestiach regulacyjnych. Reprezentujemy klientów w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego w związku z uzyskiwaniem zezwoleń przewidzianych w prawie bankowym, kształtowaniu składu osobowego organów banku, reorganizacji prowadzonej działalności, czy strukturyzowania zadłużenia podporządkowanego celem zaliczenia go na poczet funduszy uzupełniających.

Kancelaria udziela wyspecjalizowanego doradztwa prawnego bankom polskim i zagranicznym w różnych aspektach ich bieżącej działalności. Klientów wspieramy w tematach związanych m.in. z kredytami konsumenckimi, odpowiedzialnością banków wobec klientów, zgodnością postanowień umownych z przepisami prawa oraz bankowością elektroniczną. Nasi prawnicy mają doświadczenie w doradztwie na rzecz banków prywatnych oraz banków spółdzielczych.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowania bankowego (zwłaszcza finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek) oraz restrukturyzacji tego zadłużenia.