In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zmiana pokoleniowa, pomóżmy jej, by wzmocnić polską gospodarkę
2018-10-25

'Dostęp do rozwiązań światowych oraz otwartość kolejnego pokolenia poszerzyły zasięg polskiej przedsiębiorczości, która obecnie przeżywa potrzebę zmiany pokoleniowej'.  W ramach Forum Firm Rodzinnych Forbes ważny temat poruszyła Agnieszka Krysik w tekście w listopadowym numerze magazynu Forbes.

O potrzebie powstania w polskiej przestrzeni legislacyjnej fundacji prywatnej, o potrzebie systemowego podejścia ustawodawcy do rozwiązań prawnych w tym zakresie, o kluczu do udanej sukcesji.

Całośc artykułu na stronach 124-125 w listopadowym numerze Forbes.

'...Ważna jest otwartość, otwartość na rozwiązania, na wprowadzanie rozwiązań wspomagających rozwój gospodarki i zachęcających młodych przedsiębiorców do podejmowania ryzyka gospodarczego'.