In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Rynek kapitałowy i prawo papierów wartościowych

Doradzamy spółkom publicznym i instytucjom finansowym w transakcjach na rynku kapitałowym. W szczególności świadczymy usługi prawne przy Initial Public Offer (IPO), wtórnych ofertach akcji, emisjach obligacji oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje, przejęciach i łączeniu spółek publicznych, obsłudze funduszy inwestycyjnych, doradztwie w zakresie regulacji publicznego obrotu i innych regulacji rynku kapitałowego.

Doradzamy w procesie wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz New Connect, jak również wspieramy spółki publiczne w kwestiach dotyczących szeroko rozumianego prawa papierów wartościowych.

Ponadto, świadczymy doradztwo na rzecz spółek w zakresie komunikacji z rynkiem, wypełniania obowiązków informacyjnych i wyjaśniania zagadnień prawnych z instytucjami regulacyjnymi. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych klientów przed polskimi organami nadzoru, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego (włączając w to prowadzenie postępowań administracyjnych), Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A.

Posiadamy duże doświadczenie w projektach dotyczących sekurytyzacji aktywów, w tym w oparciu o sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Doradzamy przy tworzeniu jak i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Naszych klientów wspieramy w przenoszeniu zarządzania funduszem do nowego TFI zarządzającego. Wspieramy przedsiębiorczość rodzinną, w tym jej relacje z rynkiem giełdowym.

Nasi doradcy brali udział w strukturyzacji funduszy, których aktywa przekraczały 9 mld zł.