In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Nieruchomości i inwestycje

Nieruchomość – nasz dom, inwestycja, zabezpieczenie dla dzieci, kapitał, przedsięwzięcie. Definicja nieruchomości może mieć dla każdego z nas inne znaczenie, dla jednych z nas jest to działka, na której chcemy wybudować dom, dla innych - lokal w którym chcemy zamieszkać, dla przedsiębiorcy - działka na której zamierza wybudować osiedle. Jak wskazują analizy i badania rynkowe, inwestowanie w nieruchomości jest dzisiaj najlepszym sposobem na pomnażanie kapitału.

Zajmujemy się obsługą prawną dotyczącą nieruchomości, zarówno gruntowych, w tym prawa użytkowania wieczystego, jak i lokalowych, budynkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Pomagamy osobom fizycznym przy transakcjach zbycia/nabycia nieruchomości, w drodze różnych form prawnych, m.in. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zniesienia współwłasności, działu spadku, w tym przy zawieraniu umów przedwstępnych sprzedaży, które w 90% przypadków poprzedzają zawarcie umowy ostatecznej, w szczególności gdy środki na zakup mają pochodzić z kredytu lub gdy umowa sprzedaży wymaga uzyskania pozwoleń, np. zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, pozwolenia na budowę, bądź też spełnienia innych warunków niezbędnych dla zawarcia umowy przyrzeczonej.

Nasze wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami kierujemy także do spółek, deweloperów, funduszy, najemców, wynajmujących lokali wielopowierzchniowych i innych osób prawnych, przedsiębiorców, m.in. w zakresie nabywania gruntów, wynajmu powierzchni biurowych, ustanawiania odrębnej własności lokali, umów deweloperskich.

Przygotowujemy projekty umów, uczestniczymy w negocjacjach i podczas dokonywania transakcji.

Doradzamy w zakresie możliwości prawnych zabezpieczeń wykonania umów. Strukturyzujemy system zabezpieczeń tak, by klient mógł realizować bezpiecznie swój cel gospodarczy.