In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Luiza Kwaśnicka


Radca prawny
e-mail: luiza.kwasnicka@gwlaw.pl
tel. +48 22 416 05 56 

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem wykonywania zawodu notariusza, wcześniej także jako asesor notarialny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zarówno na aplikację notarialną, jak i na aplikację radcowską. W latach 2007 – wrzesień 2018 prowadziła kancelarię notarialną w Warszawie. Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań, prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, oraz prawa rodzinnego, zabezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego. Sfinalizowała od strony notarialnej pierwszą w Polsce spółkę europejską. Dokonywała notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowała się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich jak i cudzoziemców. Ukończyła szkolenie z zakresu „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”. Uczestniczyła w pracach komisji prawodawczych w zakresie prawa. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety „Rzeczpospolita”. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie. Wykorzystuje swoją wiedzę w procesach sukcesyjnych, w tym w zakresie testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki oraz projektów wehikułów inwestycyjnych. Doradza w obszarze Private Clients, w zakresie spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych i inwestycyjnych.

W swojej pracy wykazuje się rzetelnością i dokładnością, kompleksowym spojrzeniem na przedstawione jej do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przy wykorzystaniu posiadanej ogromnej znajomości obowiązującego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie przepisów prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

 

Publikacje r.pr. Luizy Kwaśnickiej

PODCAST - TESTAMENT

Fundacja rodzinna a prawo spadkowe

Publikacje na blogu www.rodzinywbiznesie.pl

Testament jako element sukcesji pokoleniowej

Dlaczego warto sporządzić testament

Umowa przedwstępna - jej treśc i forma ma znaczenie

Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomści - Rzeczpospolita

Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego - Gazeta BCC

    
PLIKI DO POBRANIA

Radca prawny