In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Luiza Kwaśnicka


Radca prawny
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 416 05 56 

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem wykonywania zawodu notariusza, wcześniej także jako asesor notarialny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zarówno na aplikację notarialną, jak i na aplikację radcowską. W latach 2007 – wrzesień 2018 prowadziła kancelarię notarialną w Warszawie. Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań, prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, oraz prawa rodzinnego, zabezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego. Sfinalizowała od strony notarialnej pierwszą w Polsce spółkę europejską. Dokonywała notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowała się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich jak i cudzoziemców. Ukończyła szkolenie z zakresu „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”. Uczestniczyła w pracach komisji prawodawczych w zakresie prawa. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety „Rzeczpospolita”. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie.

W swojej pracy wykazuje się rzetelnością i dokładnością, kompleksowym spojrzeniem na przedstawione jej do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przy wykorzystaniu posiadanej ogromnej znajomości obowiązującego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie przepisów prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

    
Radca prawny